Print

 

В редакцію СІ надійшов лист без особистого підпису, але з номером телефону. Автор назвався «Т. Шевченко». Лист доволі насищений юридичними термінами, законодавством і Редакція СІ розуміє, що небагато наших читачів є юристами, але передруковуємо лист повністю (сподіваючись, що зміст написаний зрозуміло).

«Я з травня 2015 року намагаюся отримати в оренду земельну ділянку загальною площею 16,5707 га пасовищ на території Захарівської сільської ради Світловодського району Кіровоградської області для сінокосіння та випасання худоби. Донедавна ділянка була вільноою.

18 травня 2015 року мною через Центр надання адміністративних послуг у Світловодському районі (підпорядкований Світловодській РДА) було направлено заяву на адресу Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки, яка вказана вище. Жодної відповіді на дану заяву я не отримав, тому вирішив скористатися правом, наданим мені ч. 3 ст. 123 Земельного Кодексу України та розробити проект за принципом «мовчазної згоди» (вказана частина статті Кодексу гласить, що у разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки). Мною було заключено договір на розробку проекту землеустрою з ПП «Альфа-Земпроект» за №2015/0275-МЗ від 13.07.2015 року (тобто чітко у строк з 18.06.2015 по 18.07.2015, як передбачає закон), про що я 08.08.2015 року письмово повідомив Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області. Всі документи які підтверджують вчинені мною дії, були додані до розробленого проекту.

Направивши проект до Управління Держгеокадастру у Світловодському районі для отримання висновку про його погодження (відповідно до ст. 1861 Земельного Кодексу), я отримав відмову у видачі такого висновку, з підстав відсутності дозволу на розробку проекту землеустрою (з посиланням на ст. 118 (очевидно малася на увазі ст. 123) Земельного Кодексу та ст. 50 Закону України «Про землеустрій»). Після чого, надавши відповідні пояснення з приводу застосування чинного законодавства, проект подавався ще декілька разів на отримання вказаного висновку, але були отримані знову відмови в його видачі з посилання на ту ж саму підставу – відсутність дозволу на розробку проекту землеустрою.

З даного приводу я звернувся до Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області із позовом до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області про визнання права на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. В задоволенні позовних вимог мені було відмовлено. Але, звернувшись в порядку апеляційного оскарження до Апеляційного суду Кіровоградської області, отримав увалу даного суду, в якій за мною визнано право на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду загальною площею 16,5707 га пасовищ для сінокосіння та випасання худобина території Захарівської сільської ради Світловодського району Кіровоградської області.

Додавши до своєї заяви про видачу висновку про погодження проекту землеустрою вказану вище ухвалу Апеляційного суду Кіровоградської області, я звернувся знову до Управління Держгеокадастру у Світловодському районі. В результаті розгляду даної заяви я отримав висновок про погодження проекту землеустрою від 29.02.2016 року за №64. Проект землеустрою був наданий розробнику для підготовки до подачі на внесення даних до Державного земельного кадастру та державної реєстрації земельної ділянки і через деякий час проект був поданий Державному кадастровому реєстратору Управління Держгеокадастру у Світловодському районі для внесення ділянки до державного земельного кадастру та отримання кадастрового номера.

За час, який відведений для виконання дій Державним кадастровим реєстратором, мною, розробником проекту та моїми представниками були отримані листи (від 08.04.2016 року за № 1860/01/01-12) про те, що в.о. начальника Управління Держгеокадастру у Світловодському районі Запорожцева Ірина Сергіївна інформує про відкликання висновку від 29.02.2016 року, з підстав недотримання мною термінів ст. 123 Земельного Кодексу, про що її (Запорожцеву І.С.) повідомило Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області листом від 03.03.2016 року за №23-11-0.6-4369/2-16. В результаті отримання даного листа Державним кадастровим реєстратором була надана відмова в державній реєстрації земельної ділянки, оскільки фактично в проекті тепер відсутні матеріали погодження (а саме, вказаний висновок від 29.02.2016 року №64 який відкликаний).

Моєму обуренню з даного приводу просто не було меж. Я взагалі не розумію як така ситуація могла трапитися в сучасній правовій державі, якою є Україна.

З даного приводу зазначу наступне.

По-перше, чинне законодавство не передбачає такої процедури як «відкликання» висновку про погодження проекту землеустрою. Законом передбачено дві дії, які можливі при отриманні відповідним органом проекту землеустрою для погодження – видача такого висновку, або відмова у видачі такого висновку. Тобто відповідному органу влади наданий відповідний розсуд для прийняття рішення в межах наданої компетенції. Тим більше абз. 2 ч. 8 ст. 1861 ЗКУ гласить, що органами, зазначеними в частинах першій - третій цієї статті, може бути відмовлено у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки лише у разі, якщо не усунено недоліки, на яких було наголошено у попередньому висновку. Не можна відмовити у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з інших причин чи вказати інші недоліки. Тобто в зв’язку з прийняттям ухвали Апеляційного суду Кіровоградської області від 23.02.2016 року (номер провадження 22-ц/781/593/16) у Запорожцевої І.С. не могло бути будь-яких (законодавчих чи гаданих нею) підстав для відмови у видачі такого висновку щодо розробленого мною проекту. Такий висновок нею був наданий, але через місяць «відкликаний».

По-друге, лист Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 03.03.2016 року за №23-11-0.6-4369/2-16 не створює жодних правових наслідків, оскільки цей лист є лише гаданою позицією органу виконавчої влади з питання щодо якого прийнято рішення суду (вказана ухвала Апеляційного суду Кіровоградської області), тим більше цей орган виступав у справі відповідачем, а ухвала набрала законної сили, про що Головному управлінню безпосередньо відомо. Тим більше Запорожцева І.С. та Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області перебувають у відносинах прямого підпорядкування, тому фактично є зацікавленими особами в даному питанні. Ще хотів би зазначити, що в листі Головного управління нічого не містить зобов’язання «відкликати» висновок, а викладена, повторююсь, лише певна позиція, яка не створює будь-яких правових наслідків.

По-третє, законодавство України містить норми лише щодо скасування певних рішень суб'єктів владних повноважень. Положення про Управління Держгеокадастру у Світловодському районі містить п. 8, в якому сказано, що Акти Управління (а висновок є безпосередньо актом управління) можуть бути скасовані Головою Держгеокадастру, повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а також Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у разі відмови Голови Держгеокадастру скасувати такий акт. Тобто Запорожцева І.С. не має повноважень щодо скасування своїх же

По-четверте, хочу сказати, що мені відома інформація про те, що на ділянку, яку хочу отримати в оренду, Головним управлінням Держгеокадастру надані накази іншим особам щодо надання їм дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки земельних ділянок у власність та на даний момент такі проекти погоджені, про що не може бути не відомо Запорожцевій І.С., яка приймає безпосередню участь у прийманні-передачі таких наказів з Кіровограда та видачі їх громадянам у Світловодську. Ці накази прийняті 05.03.2016 року, через два дні після реєстрації листа Головного управління за №23-11-0.6-4369/2-16. Тобто, наявна ситуація, коли певним громадянам надана перевага в отриманні земельних ділянок шляхом вчинення неправомірних дій, в тому числі безпосередньо щодо мене.
Підсумовуючи написане, заявляю, що дії, вчинені 08.04.2016 року (лист №1860/01/01-12) в.о. начальника Управління Держгеокадастру у Світловодському районі Запорожцевої Ірини Сергіївни щодо відкликання висновку про погодження проекту землеустрою від 29.02.2016 за №64 є умисним прямим невиконанням ухвали Апеляційного суду Кіровоградської області від 23.02.2016 року (номер провадження 22-ц/781/593/16) про визнання за мною права на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду загальною площею 16,5707 га пасовищ на території Захарівської сільської ради Світловодського району Кіровоградської області для сінокосіння та випасання худоби. Відповідальність за такі дії передбачена ч. 2 ст. 382 Кримінального Кодексу України. Запорожцева І.С., посилаючись на лист Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 03.03.2016 року №23-11-0.6-4369/2-16 (який не має жодного юридичного значення та не містить будь-яких вказівок щодо дій Запорожцевої І.С. в даній ситуації), фактично не визнає моє право на розробку проекту землеустрою, тобто не виконує рішення суду.

Окремо зазначу, що дії Запорожцевої І.С. суперечать також вимогам ч. 7 ст. 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр», оскільки вона своїми діями фактично втручається в роботу Державного кадастрового реєстратора, спонукаючи Державного кадастрового реєстратора до відмови мені в реєстрації земельної ділянки, надсилаючи свої листи, які не мають законодавчого підґрунтя та є фактично діями на невиконання ухвали суду.

Злочинний умисел Запорожцевої І.С. щодо невиконання ухвали суду прямо підтверджується не тільки фактом невизнання положень ухвали суду, але і активним діями щодо перешкоджання її виконання іншими суб’єктами владних повноважень та посадовими особами.»
Доволі складно написано для непрофесіонала в юридичному чи земельному праві. Ми зателефонували та віднайшли юриста, який нам прояснив ситуацію.
Якщо коротко:
Громадянин хоче взяти вільну земельну ділянку в оренду, хоче сплачувати орендну плату, яка щонайменше ВТРИЧІ більша ніж земельний податок (на сьогодні земельний податок 1%, а орендна плата п Світловодському району становить ВІСІМ відсотків. Ми перепросили – Вісім відсотків ? так ? «Так», відповів юрист, - «вісім відсотків від оцінки землі»). Громадянин розробляє проект відведення, подає його на погодження, Запорожцева ЧОТИРИ рази відмовляє, громадянин подає в суд, виграє справу, і тільки після рішення суду, Запорожцева погоджує проект, а через пару тижнів, відкликає свій висновок (не маючи на це повноважень) і роздає земельні ділянки іншим громадянам і не в оренду, а у власність, підписує з першого разу без зауважень їм проект і ділянки вносяться до земельного кадастру.
Тепер бюджети всіх рівнів ніколи не отримають Орендну плату (Вісім відсотків), а будуть мати тільки земельний податок (Один відсоток від оцінки землі), а коли ці громадяни стануть пенсіонерами, взагалі – звільняться від земельного податку.

Да, при такому підході – ні землі не залишиться, ні Бюджету….

Ситуація дуже дивна – районна рада, районна державна адміністрація, прокуратура, СБУ, поліція, сільська рада, і ще купа органів, всі ведуть боротьбу з корупцією, а тут все так швидко, нахабно… Не зрозуміло… Начхала на право, на бюджети всіх рівнів, на рішення суду…

Ми дуже здивувалися і запитали юриста:

1. Чому не діє прокуратура ? Відповідь – у прокуратури за Новим законом відсутні повноваження щодо контролю за органами державної влади, у тому числі за Світловодським Держгеокадастром.
2. Чому не діє Світловодська райдержадміністрація (оскільки в районі саме Світловодська райдержадміністрація) повинна перейматися наповненням бюджету всіх рівнів? Відповідь – Світловодська райдержадміністрація не має повноважень щодо втручання у дії Держгеокадастру.
3. Чому не дії Світловодська районна рада ? Відповідь – Світловодська районна рада взагалі не має ніяких важилів впливу, окрім написати кудись листа та взяти інформацію до відома.
4. Чому не діє Світловодська міська рада ? Відповідь – ділянка знаходиться за межами міста Світловодська і неї не поширюються повноваження Світловодської міської ради.
5. Чому не діє Захарівська сільська рада ? Відповідь - ділянка знаходиться за межами с. Захарівки і це не повноваження Захарівської сільської ради.
6. Чому не діє Антикорупційне Бюро ? Відповідь – Антикорупційне Бюро займається (згідно повноважень) тільки Вищими посадовими особами України. А пані Запорожцева не є Вищою посадовою особою, ось – коли буде хоча б начальником Кіровоградського Держгеокадастру (ходять слухи, що скоро буде), коли втрати бюджету сягнуть мільйонів – тоді Бюро і займеться Запорожцевою.
7. Хто ж таки повинен діяти ? Відповідь - Держсільгоспінспекція – але ця інспекція на стадії ліквідації і у них скорочення і кадрів і фінансування.
8. Хто ще повинен діяти ? Відповідь – Національне Агентство з питань протидії корупції, але воно ще не працює, наразі триває відбір кадрів та конкурси на вакантні посади. Чудовий грунт для корупціонера.
9. А поліція ? Редакція СІ дала запит до начальника Світловодської поліції і отримала відповідь, що заява Франка В.Ю. на відкриття Кримінальної справи на пані Запорожцеву І.С. зареєстрована в відповідному журналі, триває слідство. Додатково начальник поліції повідомив, що на Світловодський земельний відділ надійшло 14 заяв та скарг, але в журналі зареєстровано тільки 3 заяви (прим. СІ – напевно – не всі громадяни, які потерпають від свавілля Запорожцевої можуть фахово написати заяву або найняти адвоката). 14 заяв !!! Це мало ? 14 громадян настільки були обурені діями Запорожцевої, що мали змогу знайти час та поїхати до поліції писати заяву. А скільки не поїхало ? Скільки громадян проковтнуло скаргу чи інше невдоволення ?

Ми поцікавилися – як взагалі справи в Світловодському земельному відділі ? А справи такі – за Умисне невиконання рішення суду Кіровоградською судовиконавчою службою арештовані всі рахунки земельного відділу, крім зарплатного. Докерувалася. Тобто невиконання рішення суду для пані Запорожцевої це просто: що мені суд ? Що мені ваші арештовані рахунки ? що мені премії моїх підлеглих ? начхати. Я сама собі зароблю – дерибанячи Українську землю. Я сама захочу – підпишу, запропонують більше грошей - відкликаю свій висновок, захочу – не відкликаю…

Залишається тільки сподіватися на Олеся Станіславовича, який завжди вчасно і по суті реагує на такі статті.

Перелічені матеріали всі бажаючи громадяни, активісти міста та району, установи та організації можуть отримати в редакції газети СІ безкоштовно в любий робочий час. Редакція СІ пропонує всім бажаючим громадянам, які мають скарги на пані Запорожцеву, звертатися до редакції СІ і ми, за допомогою юриста фахово допоможемо написати заяву до поліції.
«Т.Шевченко» Борітеся - поборите

Hits: 1718