Молоде покоління Патріотів, в умовах неоголошеної війни, розуміючи сучасний стан Нації і Держави як катастрофічний, змагає до повного усунення некомпетентної влади, корумпованих політиків і олігархів від політичного і економічного управління Державою. Ми виступаємо за втілення в життя наступних положень:


1. Солідарність Нації – проти штучного поділу України на Схід і Захід.
2. Сильна, авторитетна, персонально відповідальна влада – проти корупції, безвідповідальності та безликості сучасності.
3. Сильна Унітарна Велика Українська Держава з широкою самоврядністю громад – проти розвалу та окупації країни, в т.ч. під виглядом федералізації.
4. Професійний Парламент спеціалістів – проти некомпетентності та популізму сьогоднішніх депутатів та партій.
5. Двоукладна економіка з поєднанням державного і приватного секторів – проти крайнощів олігархічного капіталізму та комунізму.
6. Націоналізація надр, стратегічних галузей економіки і природних монополій – проти хижацького визиску нашої землі олігархічними структурами.
7. Розвиток банківської системи для стимулювання економічного зростання, встановлення економічно обґрунтованих відсотків – проти узаконеного лихварства і відсоткового рабства.
8. Мінімалізація втручання Держави у розвиток малого і середнього бізнесу – проти тиску корумпованої бюрократичної системи.
9. Вплив робітників на управління і участь у розподілі прибутків підприємств – проти безправного стану робітника, який визискується недобросовісним працедавцем і фальшивими профспілками.
10. Ставка на розвиток науки, освіти та інноваційних технологій як основу могутності Держави – проти сировинної, імпортоорієнтованої, відсталої економіки.
11. Передача всіх прав на землю українському селянину, впровадження інноваційних технологій та державних субсидій у сільськогосподарському виробництві – проти безвідповідальної політики знищення села і виснаження ґрунтів.
12. Пріоритет Національно-Державних інтересів у зовнішній політиці – проти підпорядкування «міжнародним інститутам» і «цінностями», що слугують прикриттям чужим імперіалізмам.
13. Створення Україною Балто-Чорноморського Блоку як основи глобальної та регіональної системи безпеки – проти бездумної надії на Схід або Захід, яка призвела до окупації частини країни.
14. Створення потужної Національної Армії та ВПК, відновлення ядерного статусу України – проти військового безсилля та ганьби сучасності.
15. Посилення контролю за зовнішньою міграцією, зміцнення державних кордонів – проти політики «відкритих дверей», що підточує національні та економічні основи Держави.
16. Відновлення позитивної демографії Української Нації шляхом безпрецедентних Державних програм – проти політики вимирання Нації.
17. Ставка на молоде покоління, його виховання на принципах національної честі та гідності – проти культу споживання.

Форми роботи корпусу:

– волонтерська мережа;
– національні дружини;
– молодіжні группи;
– вишкільні центри;
– спортивні клуби;
– територіальна оборона.

Завдання корпусу:

1. Забезпечення фронту всім необхідним для перемоги, волонтерська робота.
2. Забезпечення готовності цивільного населення до війни чи інших надзвичайних подій.
3. Забезпечення громадського порядку в тилу.
4. Пошук та вишкіл добровольців і підготовка необхідних спеціалістів.
5. Всебічна підтримка традиційних цінностей, інститутуродини, здорового способу життя та інших життєвих принципів, що забезпечують порядок та повноцінний розвиток нації.