Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” на місцеві органи влади покладаються повноваження забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території.

Виходячи з цього, на нинішньому етапі, з розширенням повноважень і підвищенням відповідальності органів місцевого самоврядування за розвиток територій, виникла необхідність забезпечення ефективного управління суспільно-економічним розвитком.

Кожна влада намагається бути ефективно, прикладає зусиль та намагається вирішувати місцеві проблеми у найкоротші терміни. Все це робиться задля здобуття визнання, поваги та довіри мешканців і вимагає від представників органів місцевого самоврядування запровадження нових методик та принципів муніципального менеджменту. В той же час, як можна оцінити рівень ефективності дій влади, чим визначається її успіх? Чи можна взагалі оцінити якісно і кількісно, проаналізувавши визначити ефективність чи неефективність діяльності органу місцевого самоврядування? Значну кількість розроблених останнім часом в Україні методик досить важко застосувати до такої оцінки.
Добрим прикладом у цій сфері може стати польський досвід у сфері побудови прозорого, етичного, ефективного та стійкого до корупційних спокус самоврядування – в тому числі формування прозорих структур та процедур, створення простору для взаємодії з місцевою громадою (залучення громадськості) та місцевими громадськими організаціями. Для цього використовувалася методика, підготованої на базі „Моделі прозорої ґміни” і розробленої для Фундації ім.Стефана Баторія Анжеєм Шенявським при співпраці з Ґражиною Правельською-Скшипек. Методика використовувалася польськими органами місцевого самоврядування в Акції „Прозора Польща”. У рамках Акції було опрацьовано шість засад вдалого управління та конкретних завдань, які мають бути реалізованими у рамках цих засад. Серед таких засад:

- Прозорість - все, що робить місцеве самоврядування є ясним та зрозумілим, завдяки оприлюдненню засад функціонування та інформування про актуальні та важливі справи;

- Відсутність терпіння для корупції - самоврядування діє етично та опирається корупції, ясно декларує те, що проводить політику протидії корупції;

- Залучення громадян - у гміні ведеться суспільний діалог, гміна сприяє виникненню об’єднань громадян, які беруть участь у розв’язанні проблем місцевої громади;

- Передбачуваність - реалізація публічних завдань відбувається у передбачуваний та планомірний спосіб, мешканці мають можливість участі у формуванні планів;

- Фаховість - завдання виконують компетентні особи, співробітники, які вміють ефективно використовувати засоби, існують методи постійного покращення послуг;

- Звітність - діяльність самоврядування вимірюється та фіксується, особливо у сфері фінансів, визначена відповідальність окремих людей.

Три з шести пропонованих засад є способом організації діяльності органів місцевого самоврядування. Вони визначають філософію діяльності уряду, визначають певні суспільні вартості, які є важливими для влада і які впливають на методи реалізації публічних послуг. Серед цих засад: прозорість, залучення громадян i нетерпимість для корупції.
Три інші засади мають застосування для реалізації через адміністрування публічних послуг, створюють можливості запобігання і недопущення корупційних дій у владних структурах. Серед них принципи фаховості, передбачуваності і звітності.

Втілення засад вдалого управління відбувається через виконання ряду конкретних завдань. І це шлях від декларацій до очевидних, відчутних і об’єктивно вимірюваних результатів. Як показав досвід попередніх проектів, завдання не є занадто спадними, але вимагають від їх виконавців певних зусиль.

Стандарти виконання були сформульовані чітко, але одночасно залишали простір для творчості. Тому учасники пов’язували себе із результатами реалізації завдань.

Отже, ми пропонуємо до впровадження в практику діяльності місцевого самоврядування засад вдалого управління, досягнення i утримання відповідних стандартів при їх впровадженні, „лікування” самоврядної адміністрації від хвороб, які називаються бюрократизм і корупція. Це зовсім не означає чергову спробу поборотися з корупцією, хоча корупція, як ознака морального падіння суспільства, потребує значної уваги. Впровадження засад вдалого управління має формувати громадську думку щодо нетерпимості до корупції, з одного боку, а з іншого мотивувати самих посадовців до розробки етичних правил командної гри, розвивати їх бажання дотримуватися цих правил гри не за страх, а за совість.

Необхідно запровадити такі процедури функціонування владних структур, щоб загроза неетичних дій була якнайменша, створити і запровадити в кожній місцевій громаді систему ефективних дій та механізмів контролю за владою. Створення такого середовища є завданням важливішим ніж сподівання на антикорупційне законодавство, тому що необхідно не лише запровадити механізми виявлення i осудження неетичних дій, які уже відбулися, але створити умови, які виключають можливість вчинення корупційний дії. Досягти цього можна вдосконалюючи процедури застосування в місцевому самоврядуванні засад прозорості, залучення громадян до процесу місцевого самоврядування, передбачуваності, звітності, фаховості і нетерпимості до корупції.

Зазначимо, що шість засад вдалого управління певною мірою було апробовано на теренах українських міст, учасників проектів „Прозоро, етично та ефективно – розвиток місцевого самоврядування в Україні” та „Прозора Україна” – лідери для місцевого самоврядування”. Як відмічали українські учасники проекту – міські голови та експерти, такий досвід є досить цікавим і цілком можливим для запровадження в українських містах. А відтак і сприятиме пришвидшенню розвитку українських міст, зростанню довіри та співпраці в громадах, максимальному спрямуванню всіх ресурсів для покращення життя мешканців.

Разом із тим, це не означає, що можна необмежено та автоматично використовувати польський досвід у цій сфері, необхідні певні корективи відповідно до українських реалій (термінологія, фінансові можливості, повноваження органів місцевого самоврядування тощо). Саме це завдання - корегування польського досвіду з урахуванням власного досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, розробка конкретних завдань в рамках принципів вдалого управління, можливих для реалізації в Україні ближчим часом, стоїть перед українськими громадами сьогодні.

Підготував Олександр Возний