Правила роботи в групі:

• Кожен член групи має право висловити свою думку і брати повноцінну участь у вирішенні проблеми;

• Людина і ідея розглядаються окремо – жорсткість в оцінці ідей, але м’якість у ставленні до людини. Висловлена ідея втрачає авторство і стає ідеєю всієї групи;

• Всі мають право і можливість безперешкодно висловлювати будь-які ідеї, незалежно від того, чи виглядають вониексцентричними, незрілими, геніальними тощо;

• Група домовляється про регламент і дотримується його;

• Зберігається конфіденційність щодо висловлених точок зору. Але ніхто не тримає секретів від інших членів групи;

• Спілкування йде безпосередньо, не лише через головуючого. Ролі змінюються таким чином, щоб взаємодія, яка сприяє розв’язанню проблеми (зокрема, дослідження та визначення проблеми шляхом постійного опитування окремих членів групи, так і групи в цілому) не було прерогативою керівника групи;

• Проблема детально аналізується та досліджується. Заслуховуються також негативні (критичні) погляди на ідею чи проблему. Всі запобігають прийняттю передчасних висновків та рішень;

• Спілкування має бути орієнтоване на вирішення проблеми, а не на контроль;
• Ніякого насильства у мові. Кожен має право говорити тією мовою, яка зручна для нього, якщо її розуміють інші. Граматичних помилок, зроблених колегою письмово, ніхто не критикує;

• Кожен уникає просування власних інтересів, але намагається враховувати інтереси інших;

• Під час роботи всі зосереджуються на одній меті. Ніхто не розпочинає розмов, що ведуть справу вбік від визначеної мети;

• Всі шукають і знаходять спільну мову на рівні консенсусу;

• Умови роботи в групі мають приносити лише радість і задоволення всім її членам.